• Strona główna
  • Misja serwisu
  • Kontakt

Misja serwisu

Przestępczość zorganizowana jest istotnym problemem współczesnego świata, stanowiąc bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i demokracji. Niestety skali zagrożenia nie odpowiada poziom wiedzy na ten temat, a w świadomości społecznej przestępczość zorganizowana jawi się bardzo stereotypowo. Misją tworzonego przeze mnie Serwisu jest dostarczenie rzetelnej wiedzy o zjawisku przestępczości zorganizowanej oraz jego zwalczaniu przez organy ścigania w Polsce i na świecie.

Choć celem funkcjonowania Serwisu jest gromadzenie możliwie szerokiej wiedzy i źródeł fachowej informacji na temat wiodącego zagadnienia, to jednak ma on być także zachętą do własnych poszukiwań i badań dla odwiedzających witrynę Internautów.

Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, uwagi i komentarze do prezentowanych w Serwisie treści. Zapewniam, że chętnie podejmę dyskusję i odpowiem na każdy podpisany imieniem i nazwiskiem e-mail. zachęcam również wszystkich zainteresowanych tematyką przestępczości zorganizowanej jak i zajmujących się problematyką zawodowo do współpracy i współtworzenia tego serwisu.

Patryk Kuzior

Podziękowania

Serdeczne podziękowania kieruję do wybitnego znawcy problematyki przestępczości zorganizowanej i jej zwalczania – Pana doktora Zbigniewa Rau za pomoc i okazane wsparcie dla idei utworzenia Serwisu.

© Copyright 2003 - 2013 by Patryk Kuzior | webmaster: HaTu