• Strona główna
  • Misja serwisu
  • Kontakt

STATYSTYKI PRZESTĘPCZOŚCI

Statystyka bieżąca

Statystyki ogólne KG Policji (przestępstwa stwierdzone, wykrywalność)

Przestępczość narkotykowa (dane KG Policji)

Handel ludźmi, pornografia dziecięca i pedofilia, prostytucja (dane KG Policji)

Eksplozje materiałów wybuchowych (dane KG Policji)

Kradzieże samochodów (dane KG Policji)

Pranie pieniędzy (dane KG Policji)

Przestępczość cudzoziemców (dane KG Policji)

Przestępstwa odnotowane przez Policję w państwach europejskich w latach 1996 – 2007

Przestępczość w UE w latach 1998 - 2007 - biuletyn EUROSTAT-u

Statystyki problemu narkotykowego w Europie EMCDDA

Liczba osadzonych w zakładach karnych w państwach europejskich

Dane historyczne

Przestępstwa dokonane w Polsce w latach 1950 - 1959

Przestępstwa dokonane w Polsce w latach 1945 - 1949

Przestępstwa dokonane w Polsce w latach 1935 - 1938

Przestępstwa dokonane w Polsce w latach 1926 – 1929

Przestępstwa odnotowane przez Policję w państwach europejskich w latach 1989 - 2000

© Copyright 2003 - 2013 by Patryk Kuzior | webmaster: HaTu