• Strona główna
  • Misja serwisu
  • Kontakt

Wybrane artykuły związanych tematycznie z szeroko rozumianą problematyką przestępczości zorganizowanej, jakie ukazały się w czasopismach naukowych w kolejności nazwisk autorów.

Stephan J. Baczyński: "Prokurator w postępowaniu operacyjno - rozpoznawczym" - Prokurator Nr 3 z 2000 r. - dostęp on-line

Jacek Barcik: "Brytyjskie ustawodawstwo antyterrorystyczne po 11 września 2001 r." - Prokurator Nr 11 z 2003 r.

Radosław Baszuk: "Świadek incognito po trzech latach - refleksje obrońcy" - Monitor Prawniczy Nr 9 z 1998 r.

Michał Blajerski: "Uwagi na temat przesłanek dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego" - Prokuratura i Prawo Nr 5 z 2004 r.

Tadeusz Biliński: "Triady - chińska mafia" cz.I i cz. II - Palestra nr 5-6 i 7-8 z  r.

K. T. Boratyńska: "Uwagi dotyczące kontroli operacyjnej w świetle art. 19 ustawy o Policji" - Prokurator Nr 4 z 2001 r. - dostęp on-line

Joanna Brylak: "Program ochrony świadka koronnego we włoskiej procedurze karnej” - Państwo i Prawo Nr 12 z 2008 r.

Joanna Brylak: "Świadek koronny a zasady procesu karnego” - Palestra Nr 11-12 z 2008 r.

Joanna Brylak: "Zagadnienie oceny wiarygodności zeznań świadka koronnego w aspekcie włoskiego systemu prawa karnego procesowego” - Prokuratura i Prawo Nr 10 z 2007 r.

Joanna Brylak, Alex Gilardini, Roberto Privitera: "Instytucja świadka koronnego w systemie włoskiego prawa karnego procesowego" - Prokuratura i Prawo Nr 11 z 2005 r.

Marek Chrabkowski: "Kontrola operacyjna w projekcie ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych" - Przegląd Policyjny Nr 3 z 2008 r.

Stefan Czarnecki: "Analiza kryminalna - narzędzie pracy Policji" - Prokurator Nr 1 z 2007 r. dostęp on-line

Zbigniew Ćwiąkalski: "Wybrane problemy wymiaru kary za przestępczość zorganizowaną" - Prokuratura i Prawo Nr 12 z 2001 r.

Joao Davin: "Struktura organizacyjna i środki zwalczania przestępczości zorganizowanej w Portugalii" - Prokuratura i Prawo Nr 4 z 2005 r.

Łukasz Domański: "Odpowiedzialność karna za produkcję, posiadanie i obrót środkami odurzającymi" - Prokuratura i Prawo Nr 2 z 2006 r.

Wojciech Filipkowski: "Internet - przestępcza gałąź gospodarki" - Prokurator Nr 1 z 2007 r. dostęp on-line

Wojciech Filipkowski: "Przeciwdziałanie i zwalczanie zjawiska prania pieniędzy w Szwajcarii - teoria i praktyka" - Prokurator Nr 1 z 2006 r. dostęp on-line

Wojciech Filipkowski, Ryszard Lonca: "Kryminologiczne i prawne aspekty finansowania terroryzmu" - Wojskowy Przegląd Prawniczy Nr 4 z 2005 r.

Bartłomiej Gadecki: "Branie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej" - Prokuratura i Prawo Nr 3 z 2008 r.

Yakov Gilinskiy: "The Russia and Crime Today. The Social Situation in Constemporary Russia" - Przegląd Policyjny Nr 3 z 2001 r.

Adam Górski, Andrzej Sakowicz: "Europejski nakaz aresztowania. Między skutecznością ścigania a gwarancyjną funkcją praw człowieka" - Przegląd Policyjny Nr 3 - 4 z 2002 r. - dostęp on-line

Jan Grajewski: "Instytucja świadka koronnego w procesie karnym" - Wojskowy Przegląd Prawniczy Nr 3 - 4 z 1994 r.

E. Gruza: "Programy ochrony świadka" - Prokuratura i Prawo Nr 2 z 1998 r.

Wincenty Grzeszczyk: "Zmiany w prawie karnym wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r." - Prokuratura i Prawo Nr 9 z 2004 r.

Ewa M. Guzik - Makaruk: "Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej" - Prokuratura i Prawo Nr 12 z 2003 r.

Ewa M. Guzik - Makaruk: "Regulacje prawnokarne w projekcie Konstytucji Europejskiej" - Wojskowy Przegląd Prawniczy Nr 4 z 2003 r.

Grzegorz Janicki: "Wykorzystanie wspólnych zespołów dochodzeniowo - śledczych jako instrumentu zwalczania przestępczości o charakterze transgranicznym" - Przegląd Policyjny Nr 1 z 2008 r.

Filip Jasiński, Karsznicki Krzysztof: "Walka z handlem ludźmi z perspektywy Unii Europejskiej" - Państwo i Prawo Nr 8 z 2003 r. 

Jerzy Jasiński: "Spojrzenie na przestępczość w europejskich państwach postkomunistycznych" - Państwo i Prawo Nr 8 z 1997 r.

Wiesław Jasiński, Dariusz Potakowski: "Świadek koronny – nowy instrument w walce z przestępczością zorganizowaną" - Monitor Prawniczy Nr 7 z 1998 r.

Piotr Kardas: "Współdziałanie przestępne jako szczególna podstawa zwalczania przestępczości zorganizowanej" - Prokuratura i Prawo Nr 10 z 2002 r.

Krzysztof Karsznicki: "Analiza polskiego prawa pod kątem efektywności ścigania handlu ludźmi do pracy przymusowej” - Prokuratura i Prawo Nr 7-8 z 2009 r.

Krzysztof Karsznicki: "Handel kobietami w Niemczech" - Prokuratura i Prawo Nr 12 z 2001 r. 

Krzysztof Karsznicki: "Handel kobietami w świetle spraw karnych" - Prokuratura i Prawo Nr 12 z 2002 r.

Krzysztof Karsznicki: "Kontrowersje wokół ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym” - Prokuratura i Prawo Nr 3 z 2010 r.

Krzysztof Karsznicki: "Przestępczość narkotykowa w Niemczech" - Prokuratura i Prawo Nr 2 z 2002 r.

Krzysztof Karsznicki: "Środki prawne zwalczania przestępczości zorganizowanej w Niemczech" - Prokuratura i Prawo Nr 11 z 2001 r.

Krzysztof Karsznicki: "Traktat Lizboński – nowa szansa na usprawnienie współpracy w obszarze wymiaru sprawiedliwości” - Prokuratura i Prawo Nr 11-12 z 2010 r.

Andrzej Kiełtyka: "Amerykańska ustawa antyterrorystyczna z 2001 r." - Prokurator Nr 2 - 3 z 2005 r. dostęp on-line

Czesław Paweł Klak: "Zasady współpracy w ramach międzynarodowego zespołu śledczego" - Prokuratura i Prawo Nr 7-8 z 2008 r.

Monika Klejnowska: "Podsłuch operacyjny i prowokacja policyjna" -  Prokuratura i Prawo Nr 3 z 2004 r.

Dorota Koczorkiewicz: "Uprawnienie Policji do uzyskiwania informacji" - Prokurator Nr 2-3 z 2008 r.

Błażej Kolasiński: "Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy" - Prokurator Nr 1 z 2002 r. dostęp on-line

Hubert Kołecki: "Niemoc polskiej nauki kryminalistyki wobec problematyki współczesnej zorganizowanej przestępczości gospodarczej w Polsce" - Przegląd Policyjny Nr 1 z 2003 r.

Violetta Konarska - Wrzosek: "Prawnokarne środki walki z przestępczością zawodową i zorganizowaną przewidziane w kodeksie karnym" - Prokuratura i prawo Nr 3 z 2000 r.

Justyna Konikowska-Kuczyńska: "Polityka antynarkotykowa wybranych państw europejskich" - Przegląd Policyjny Nr 3 z 2008 r.

Piotr Kosmaty: "Podsłuch pozaprocesowy (operacyjny)" - Prokurator Nr 2-3  z 2008 r.  

M. Kowal: "Instytucja świadka anonimowego w świetle kodeksu postępowania karnego" - Prokuratura i Prawo Nr 5 z 1999 r.

Krzysztof Krajewski: "Przestępczość i polityka karna w Polsce w latach dziewięćdziesiątych" - Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych Nr 1 z 2003 r.

J. Krull: "Eurojust" - Prokurator Nr 3 z 2000 r.

Cezary Kulesza: "Czynności operacyjno-rozpoznawcze a zasada rzetelnego procesu w orzecznictwie Trybunału w Strasburgu i sądów polskich" - Przegląd Policyjny Nr 2 z 2008 r.

Joanna Kulesza, Jan Kulesza: "Gra Second Life – wirtualny świat, realne przestępstwa?” - Prokuratura i Prawo Nr 3 z 2009 r.

Jacek Kudła, Bogdan Kupis: "Nowe uregulowania prawne dotyczące polskich działań pod przykryciem" - Przegląd Policyjny Nr 3 - 4 z 2002 r. 

Wojciech Kurowski: "Pojęcie organizacji przestępczej i przestępczości zorganizowanej" - Prokuratura i Prawo Nr 1 z 2006 r.

Bolesław Kurzępa: "Możliwość wykorzystania w procesie karnym informacji uzyskanych przez agenta policyjnego" - Wojskowy Przegląd Prawniczy Nr 1 z 2003 r.  dostęp on-line

Bolesław Kurzępa: "Podstęp przy zwalczaniu przestępczości zorganizowanej" - Prokurator Nr 1 z 2001 r.

Bolesław Kurzępa: "Świadek koronny w polskim procesie karnym" - Prokuratura i Prawo Nr 9 z 1999 r.

Patryk Kuzior: "Ekonomiczna analiza prawa karnego” - Prawo Europejskie w praktyce Nr 3 z 2009 r.

Patryk Kuzior: "Fałszowanie euro jako przejaw aktywności zorganizowanych grup przestępczych" - Prokurator Nr 4 z 2006 r. dostęp on-line

Patryk Kuzior: "Konfiskata - kara drakońska, ale skuteczna" - Prawo Europejskie w praktyce Nr 1 z 2008r.

Patryk Kuzior: "Poziom korupcji w Europie" Prawo europejskie w praktyce Nr 4 z 2007r.

Patryk Kuzior: "Przestępczość w krajach bałtyckich: Litwie, Łotwie i Estonii ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości zorganizowanej" Prokurator Nr 1 z 2007 r. dostęp on-line

Patryk Kuzior: "Przestępczość w Republice Czeskiej" - Prokurator Nr 2-3 z 2008 r.

Patryk Kuzior: "Recepta nie tylko na kamorrę" - Rzeczpospolita nr 95 (7389) z 22 - 23 kwietnia 2006r. 

Patryk Kuzior: "SECI Center - przykład dobrej współpracy w zwalczaniu przestępczości transgranicznej" Prawo Europejskie w praktyce Nr 2 z 2007r.

Patryk Kuzior: "Transgraniczna przestępczość zorganizowana – asymetryczne zagrożenie” - Prawo Europejskie w praktyce Nr 12 z 2008r.

Arkadiusz Lach: "Instytucja świadka koronnego w prawie angielskim z uwzględnieniem rozwiązań polskich" - Przegląd Policyjny Nr 1 z 2002 r.

Arkadiusz Lach: "Karno procesowe instrumenty zwalczania pedofilii i pornografii dziecięcej w Internecie" - Prokuratura i Prawo Nr 10 z 2005 r.

Katarzyna Laskowska: "Azjatyckie zorganizowane grupy przestępcze" - Prokuratura i Prawo Nr 7-8 z 2004 r.

Katarzyna Laskowska: "Działalność operacyjno-dochodzeniowa jako instrument walki z przestępczością w Ukrainie" - Prokurator Nr 4 z 2006 r. dostęp on-line

Katarzyna Laskowska: "Działalność służby Policji do walki z przestępczością zorganizowaną. Determinanty skuteczności." - Przegląd Policyjny Nr 4 z 1999 r.

Katarzyna Laskowska: "Kryminologiczne aspekty współczesnej przestępczości zorganizowanej w Polsce" - Wojskowy Przegląd Prawniczy Nr 2 z 2002 r.

Katarzyna Laskowska: "Problemy kryminalizacji przestępczości narkotykowej w Rosji" - Prokuratura i Prawo Nr 9 z 2007 r.

Katarzyna Laskowska: "Teoretyczne i praktyczne podstawy odpowiedzialności z art. 258 k.k" - Prokurator Nr 1 z 2004 r. dostęp on-line

Katarzyna Laskowska: "Wybrane problemy przestępczości zorganizowanej w Rosji" - Wojskowy Przegląd Prawniczy Nr 2 z 2002 r.

Katarzyna Laskowska: "Zorganizowany przemyt przez granice Rzeczypospolitej Polskiej" - Prokurator Nr 1 z 2003 r.

Michał Leciak: "Problematyka Europejskiego Rejestru Skazanych" - Prokuratura i Prawo Nr 4 z 2007 r. 

Stefan Lelental: "Wątpliwości wokół instytucji świadka koronnego" - Przegląd Policyjny Nr 2 z 2003 r.

Joanna Ławecka: "Strach przed przestępczością jako wskaźnik poziomu wiktymizacji społeczeństwa" - Prokurator Nr 1 z 2004 r.

M. Maćkowiak: "Możliwość stosowania podstępu w postępowaniu przygotowawczym na tle przepisów procedury karnej" - Prokurator nr 3 z 2000 r.

Karina Marczuk: "Środki przymusu prawnego oraz operacje zagraniczne jako współczesne formy walki z terroryzmem" - Prokurator nr 4 z 2006 r. dostęp on-line

G. Maziej: "Zorganizowana przestępczość pornograficzna" - Gazeta Sądowa Nr 4 z 2000 r.

Aneta Michalska - Warias: "Pranie pieniędzy w prawie brytyjskim na początku XXI wieku" - Prokuratura i Prawo Nr 10 z 2005 r.

Piotr Michna, Eugeniusz Wiesław Trzepiota: "Globalizacja przestępczości zorganizowanej" - Przegląd Policyjny Nr 3 - 4 z 2003 r.

Piotr Michna, Eugeniusz Wiesław Trzepiota: "Przeobrażenia w polskim systemie zwalczania przestępczości zorganizowanej w świetle doświadczeń włoskiej Gwardii Finansowej" - Przegląd Policyjny Nr 3 z 2001 r.

Robert Netczuk: "Świadek anonimowy w polskim procesie karnym (zakres przedmiotowy utajnienia a skuteczność ochrony)" - Przegląd Policyjny Nr 1 z 2002 r.

Robert Netczuk: "Tajny agent policji w świetle nowego kodeksu postępowania karnego oraz ustawy o Policji" - Problemy prawa karnego Tom XXIV Rok 2001

Larysa Opuk-Organista: "Środki prawne do walki z przestępczością zorganizowaną w Kodeksie karnym Ukrainy” - Przegląd Policyjny Nr 2 z 2009 r.

Bogusław Pacek: "Problemy działań antyterrorystycznych w kontekście niezbędnych zmian w prawie" - Prokurator Nr 4 z 2006 r. dostęp on-line

Joanna Paśkiewicz: "Angielski rodowód instytucji świadka koronnego" - Państwo i Prawo Nr 11 z 2003 roku

Joanna Paśkiewicz:"Świadek koronny in sua causa oraz in aletra causa (art. 60 § 3-5 i art. 61 k.k.)" - Prokuratura i Prawo Nr 12 z 2001 r. 

Magdalena Perkowska: "Szwajcarski system przeciwdziałania procederowi prania brudnych pieniędzy w sektorze finansowym" - Prokurator Nr 3 z 2004 r. dostęp on-line

Stanisław Pikulski: "Cosa Nostra - Mafia sycylijska" - Wojskowy Przegląd Prawniczy Nr 3-4 z 1999 r.

Michał Płachta: "Europejski Rejestr Karny: Przedwczesny pomysł czy idee fixe?" - Prokuratura i Prawo Nr 12 z 2007 r. 

Dariusz Potakowski: "Amerykańska przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie - sprawozdanie ze szkolenia przeprowadzonego przez agentów Federalnego Biura śledczego (FBI)" - Przegląd Policyjny Nr 3 (39) z 1995 r.

Dariusz Potakowski: "Kradzieże pojazdów w Polsce i innych krajach europejskich" - Przegląd Policyjny Nr 3 z 2008 r.

Henryk Pracki: "Instytucja świadka anonimowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz sądów polskich" - Prokuratura i prawo Nr 2 z 2003 r.

Marek Pregel: "Dyrektywy przeciwko praniu pieniędzy a sprawa polska" - Europejski Przegląd Prawa Nr 3 z 2004 r.

Risto Pullat: "Aspekty zorganizowanej przestępczości w Estonii" - Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Nr 2 z 2004 r.

Zbigniew Rau: "Cechy polskiej zorganizowanej grupy przestępczej" - Prokurator Nr 1 z 2002 r.

Zbigniew Rau: "Kierunki działań uczestników Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie podniesienia efektywności pracy operacyjnej" - Prokurator Nr 4 z 2006 r. dostęp on-line

Zbigniew Rau: "Podstawy prawne zwalczania amerykańskiej przestępczości zorganizowanej - unormowania Racketeer Influenced and Corupt Organizations" - Prokuratura i prawo Nr 12 z 2000 r.

Zbigniew Rau: "Pragmatyzm w zwalczaniu przestępczości" - Prokurator Nr 4 z 2000 r.

Zbigniew Rau: "Problematyka prowadzenia pracy operacyjnej Policji a bezpieczeństwo prawne policjanta i prokuratora" - Prokurator Nr 1 z 2007 r. dostęp on-line

Zbigniew Rau: "Wyniki badań świadków koronnych" - Prokurator Nr 3 - 4 z 2002 r.

Władisław Jewgienijewicz Rezunow: "Wybrane zagadnienia ekstradycji" - Prokurator Nr 2 z 2004 r. dostęp on-line

Ryszard Rychlik: "Zarys włoskiej koncepcji walki z organizacjami mafijnymi" - Prokuratura i Prawo Nr 6 z 1998 r.

Krzysztof Sawicki: "Rola banków i nadzoru bankowego w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy" - Prokurator Nr 2 z 2006 r. dostęp on-line

Hans Joachim Schneider: "Przestępczość zorganizowana z międzynarodowego kryminologicznego punktu widzenia" - Prokuratura i Prawo Nr 10 z 1995 r.

Agnieszka Serzysko: "Zmiany w działalności Eurojust” - Prokuratura i Prawo Nr 4 z 2010 r.

Jacek Skała: Normatywne mechanizmy zwalczania przestępczości zorganizowanej w świetle obowiązującego kodeksu karnego (cz.1 i cz. 2) - Prokuratura i prawo Nr 7 - 8 i 9 z 2004 r.

Waldemar Smardzewski: "Kilka uwag o włoskiej przestępczości zorganizowanej i roli "pentito" w jej zwalczaniu" - Prokuratura i Prawo Nr 1 z 1995 r.

Robert Socha: "Europejska współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych" - Wojskowy Przegląd Prawniczy Nr 1 z 2004 r.

Cezariusz Sońta: "Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w prawie polskim" - Wojskowy Przegląd Prawniczy Nr 4 z 2005 r.

Blanca J. Stefańska: "Europejski nakaz aresztowania w Hiszpanii" - Wojskowy Przegląd Prawniczy Nr 3 z 2005 r. - dostęp on-line

Krzysztof Śmiszek: "Corpus Iuris - projekt wspólnotowego kodeksu karnego jako instrumentu ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej" - Prokurator Nr 3-4 z 2003 r. dostęp on-line

Justyna Trzcińska: "Europejski nakaz aresztowania a ekstradycja w prawie polskim" - Prokuratura i Prawo Nr 6 z 2004 r.

Leon Tyszkiewicz: "Działanie w zorganizowanej grupie lub związku mającym na celu przestępstwo jako okoliczność powodująca nadzwyczajne zaostrzenie kary" - Problemy prawa karnego Tom XXII Rok 1997

Stanisław Waltoś: "Świadek koronny - obrzeża odpowiedzialności karnej" - Państwo i Prawo zeszyt 2 z 1993 r.

Anna Maria Wesołowska: "Prawo w pogoni za życiem..." - Prawo europejskie w praktyce Nr 4 z 2007r.

Jurij Wijtiew: "Walka z przestępczością gospodarczą w Ukrainie" - Prokurator Nr 4 z 2005 r. dostęp on-line

Paweł Wiliński: "Świadek incognito w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego." - Prokuratura i Prawo Nr 6 z 2003 r.

Paweł Wojnowski: "Walka z terroryzmem w ramach Unii Europejskiej" - Prokurator Nr 2 z 2003 r.

Robert Zawłocki: "Obowiązek identyfikacji prania brudnych pieniędzy na tle odpowiedzialności karnej" - Monitor Prawniczy Nr 8 i 9 z 2004 r.

Robert Zgorzały: "Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w polskim prawie karnym" - Prokuratura i Prawo Nr 7-8 z 2007 r.© Copyright 2003 - 2013 by Patryk Kuzior | webmaster: HaTu