• Strona główna
  • Misja serwisu
  • Kontakt

Czsopisma on-line


Prokurator - Kwartalnik Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, w którym publikowane są teksty o charakterze fachowym i naukowym, poświęcone problemom prawa karnego materialnego oraz procesowego, jak również zagadnieniom kryminologicznym Ich autorami są przedstawiciele świata nauki oraz praktyki wymiaru sprawiedliwości.Prokuratura i Prawo – miesięcznik wydawany przez Prokuraturę Generalną RP, poświęcony teorii i praktyce nauk penalnych.Policja 997 – miesięcznik Komendy Głównej Policji poświęcony funkcjonowaniu Polskiej Policji.Die Kriminalpolizei – kwartalnik wydawany przez Verlag Deutsche Polizeiliteratur GmbH, fachowe pismo poświęcone zagadnieniom niemieckiego prawa karnego oraz funkcjonowaniu Policji w Republice Federalnej Niemiec.Öffentliche Sicherheit – magazyn (dwumiesięcznik) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Austrii poświęcony zagadnieniom bezpieczeństwa publicznego.

© Copyright 2003 - 2013 by Patryk Kuzior | webmaster: HaTu