• Strona główna
  • Misja serwisu
  • Kontakt
Patryk Kuzior

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na Uczelni tej obroniłem pracę magisterską zatytułowaną „Prawne instrumenty walki z przestępczością zorganizowaną”, napisaną w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii pod kierunkiem Pana prof. dr. hab. Leona Chełmickiego-Tyszkiewicza. Również na Uniwersytecie Śląskim ukończyłem studia doktoranckie z zakresu prawa i obecnie przygotowuję rozprawę doktorską poświęconą transgranicznej przestępczości zorganizowanej.

Działalność naukową łączę z pracą zawodową; pracuję w administracji rządowej, zajmując wyższe stanowisko w Służbie Cywilnej. Dodatkowo jako ekspert współpracuję z kilkoma wydawnictwami prawniczymi, dla których przygotowuje artykuły fachowe i komentarze poświęcone różnym zagadnieniom prawnym. Posiadam także kilkuletnie doświadczenie pedagogiczne, zdobyte podczas prowadzenia zajęć z przedmiotów prawniczych.

Ważnym doświadczeniem zawodowym była dla mnie także możliwości opiniowania w 2007 r. dla Ministra Sprawiedliwości projektu zmian w Kodeksie karnym w zakresie uregulowań dotyczących przepadku korzyści pochodzących z przestępstwa.

Jestem autorem artykułów naukowych dotyczących zagadnień z zakresu prawa karnego materialnego oraz kryminologii, jak również wielu publikacji o charakterze fachowym dotyczących głównie zagadnień z zakresu prawa administracyjnego. Na łamach miesięcznika Detektyw ukazało się także kilkanaście artykułów publicystycznych mojego autorstwa dotyczących głównie przestępczości zorganizowanej na świecie.

lista moich publikacji

© Copyright 2003 - 2013 by Patryk Kuzior | webmaster: HaTu