12

Wednesday, May

Przestępczość zorganizowana i transgraniczna - definicja

Notariusz Kraków
 /  / Notariusz Kraków
Notariusz Kraków

Notariusz Kraków

Po śmierci bliższych lub dalszych krewnych wiele osób dostaje wezwanie do stawienia się w kancelarii notarialnej w celu odczytania aktu prawnego. Niestety nie zawsze jest to wygodne, ale nie można dokonać poświadczenia dziedziczenia bez obecności wszystkich spadkobierców podczas odczytu testamentu. Notariusz Kraków powinien wezwać dziedziczących ustawowych i testamentowych, ale także osoby, które osoba spisująca testament wymieniła, a potem je wydziedziczyła. Reasumując chodzi o osoby, które miały dziedziczyć, ale nie będą spadkobiercami z powodu odwołania decyzji spisującego testament jeszcze za jego życia. Oczywiście czasami ludzie sami się zarządzają i przejmują majątek bez wcześniejszego odczytu. Osoby postępujące w ten sposób, czyli po przyjęciu spadku muszą dostosować się do ostatniej woli. Niezależnie od stanu finansowego i zdrowotnego do czynności poświadczenia dziedziczenia u notariusza trzeba stawić się osobiści. Prawo nie przewiduje możliwości wyznaczenia pełnomocnika w tej sprawie.

About the author:

Related posts