15

Thursday, April

Przestępczość zorganizowana i transgraniczna - definicja

Upadłość osoby prywatnej
 /  / Upadłość osoby prywatnej
Upadłość osoby prywatnej

Upadłość osoby prywatnej

Co zrobić, by ogłosić upadłość osoby prywatnej?

Co powinno się zrobić, aby mieć szansę na ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Jakiego rodzaju działania należy podejmować, czego oczekiwać po działaniach urzędników państwowych.

Każdemu może powinąć się noga, każdy może nagle stracić grunt pod nogami i nie mieć możliwości generowania odpowiednich przychodów. Z tego względu dochodzi do powstania zobowiązań. Żeby nie zaciskać sobie pętli na szyi, koniecznie należy wystąpić o upadłość konsumencką. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie wniosku do odpowiedniego sądu rejonowego. Wniosek powinien zawierać naprawdę mocne argumenty, takie które stają się przesłanką do dalszych działań. Sąd musi mieć pewność, że zobowiązania nie powstały w sposób umyślny. Kolejny etap to działanie syndyka. Będzie on starał się zaspokoić żądania wierzycieli. Zlicytowany może zostać majątek dłużnika, a także istnieje możliwość pobierania części pensji. Kiedy syndyk wykona swoją pracę, a wierzyciele nadal nie są do końca zaspokojeni, sąd ustala plan spłaty. Plan spłaty może być rozpisany maksymalnie na 3 lata. Gdy w ciągu trzech lat zostaną spłacone zobowiązania lub kiedy po tym terminie nie wszyscy wierzyciele zostaną spłaceni, sąd wydaje postanowienie i upadłość osoby prywatnej staje się faktem

About the author:

Related posts