18

Friday, June

Prawo i Podatki

Adwokat Legnica
 /  / Adwokat Legnica
Adwokat Legnica

Adwokat Legnica

W przypadku znalezienia się w sytuacji, gdy dłużnik nie wywiązuje się z wypłaty należnych zobowiązań, wierzyciel może zwrócić się do prawnika, który w jego imieniu będzie dochodził zaległych należności. Takich profesjonalistów jak adwokat Legnica ma wielu, wystarczy zorientować się, czy dany prawnik podejmie się sprawy windykacyjnej. W większości wypadków, adwokaci prowadzą postępowanie o dochodzenie od dłużnika zaległych należności. Adwokat wysyła wezwania do zapłaty, negocjuje z dłużnikiem termin i sposób spłaty a jeżeli zarówno monity jak i mediacje nie skutkują, składa pozew do sądu. W przypadku rozpoczęcia sprawy sądowej, adwokat reprezentuje klienta czyli wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zadłużenia. Korzystając ze wsparcia adwokata, można mieć pewność, że podejmie on wszystkie kroki w celu ustalenia wysokości majątku dłużnika, jego źródeł dochodu i możliwości jak najszybszej spłaty roszczeń. Jeżeli sąd wyda orzeczenie o wypłatę zadłużenia a dłużnik nadal uchyla się od płacenia, rozpoczyna się postępowanie egzekucyjne przez komornika, wszystkie te czynności nadzoruje adwokat aż do momentu odzyskania przez klienta należnych kwot.

About the author:

Related posts