25

Sunday, July

Prawo i Podatki

Charakterystyka polskich grup przestępczych
 /  / Charakterystyka polskich grup przestępczych
Charakterystyka polskich grup przestępczych

Charakterystyka polskich grup przestępczych

Charakterystyka polskich grup przestępczych
Wiedza na temat polskich zorganizowanych grup przestępczych oparta jest na statystykach kryminalnych oraz na rozpoznaniu operacyjnym służb zajmujących się zwalczaniem przestępczości. Znakomitym uzupełnieniem obrazu aktualnego stanu tego zjawiska są badania empiryczne, jakie prowadził dr Zbigniew Rau, który w artykule stanowiącym pewnego rodzaju podsumowanie wniosków wynikających z badań stwierdził:
„Zjawisko polskiej przestępczości zorganizowanej cechuje znaczna dynamika, ewoluuje ono w rozmaitych kierunkach, nie można go również skategoryzować w ścisłe ramy pojęciowe. Nie łatwo zatem określić standardową strukturę polskiej zorganizowanej grupy przestępczej, każda grupa odznacza się indywidualnymi cechami charakterystycznymi i trudno dokonywać jakiegoś ujednolicania. Podjęto zatem próbę określenia nie tyle struktury grupy jako organizacji i kierunków wzajemnych podległości, lecz więzów różnego rodzaju, jakimi powiązani są jej członkowie.”
Badania przeprowadzone przez dr. Rau pozwoliły na wskazanie charakterystycznych cech polskiej zorganizowanej grupy przestępczej. Szczegóły przedstawiono w artykule zredagowanym na potrzeby niniejszego serwisu.

About the author:

Related posts