18

Friday, June

Prawo i Podatki

Kancelaria radcy prawnego Warszawa
 /  / Kancelaria radcy prawnego Warszawa
Kancelaria radcy prawnego Warszawa

Kancelaria radcy prawnego Warszawa

Radca czy adwokat?

Na czym polega różnica, między pracą prawnika a pracą jaką wykonuje kancelaria radcy prawnego Warszawa? Z prawnego punktu widzenia, tylko adwokat może być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego reguluje ustawa z 6 lipca 1982 roku. Z definicji wynika że radca prawny może udzielać pomocy prawnej.
Radca prawny udziela porad, sporządza opinię, opracowuje projekty prawne i reprezentuje klienta w urzędach i sądach. Jeszcze nie tak dawno kancelaria radcy prawnego Warszawa, nie mogła brać udziału w sprawach rodzinnych, ale od roku 2007 mogą występować w tej roli.
Kolejną istotna różnicą jest forma zatrudnienia. Radca może być zatrudniony na podstawie stosunku pracy. Adwokat może wykonywać swoje obowiązki jedynie prowadząc własną działalność, lub będąc partnerem spółki. Oznacza to że z adwokatem zawiera się umowę cywilnoprawną, z radcą można podpisać umowę o pracę.
Polska należy do niewielu krajów w europie, gdzie w dalszym ciągu istnieje taki podział. Coraz częściej są podnoszone głosy, by scalić oba zawody w jeden, jak to jest w wielu innych krajach.
Kancelaria radcy prawnego Warszawa ma otwarte drzwi, dla każdego kto ma problemy z prawem cywilnym, rodzinnym czy administracyjnym. Doświadczeni prawnicy służą pomocą i radą. Nie tylko mogą być reprezentantem w sądzie cywilnym, ale też Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym czy organami władzy publicznej.
Jedynie jeśli chodzi o sprawy karne, miedzy prawnikiem i radcą istnieją różnice. W wszystkich innych obowiązki są tożsame.

About the author:

Related posts