18

Friday, June

Prawo i Podatki

Karta kredytowa
 /  / Karta kredytowa
Karta kredytowa

Karta kredytowa

Karta kredytowa

Jedną z najnowszych form pożyczania pieniędzy od banku, jest korzystanie z kart kredytowych. Aby uzyskać taka kartę, musimy przejść podobną procedurę, jak w przypadku ubiegania się o jakikolwiek kredyt bankowy. Czyli musimy złożyć wniosek, musi on zostać rozpatrzony a następnie musi zapaść decyzja o przyznaniu nam limitu zadłużenia na karcie. Gdy już ją otrzymamy, w bankomatach możemy dokonywać wypłat gotówki, lub kartą taką możemy płacić w placówkach handlowych. Każda taka operacja powoduje zwiększenie zadłużenia na karcie i tak do momentu, gdy wykorzystany zostanie cały nasz limit kredytowy. Raz w miesiącu bank, przedstawi nam raport z naszych operacji, oraz prześle nam informację ile musimy zapłacić odsetek od pożyczonych w ten sposób pieniędzy. Jeśli chcemy ponownie korzystać z karty, musimy również wpłacić do banku jakąś sumę pieniędzy, aby nasze zadłużenie zostało zmniejszone. Oczywiście całość zadłużenia na karcie, musi zostać spłacone w terminie określonej w umowie, podpisywanej przy składaniu wniosku o wydanie karty.

About the author:

Related posts