18

Friday, June

Prawo i Podatki

Kredyt inwestycyjny
 /  / Kredyt inwestycyjny
Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Wiele firm, chciało by poszerzyć prowadzoną przez siebie działalność lub zacząć robić coś innego, ale niestety nie ma pieniędzy aby zrealizować swoje plany. Więc wiele bardzo ciekawych planów, nigdy nie zostałoby zrealizowane, gdyby nie pomoc banków. Każda z firm, która posiada jakiś ciekawy pomysł, może zwrócić się do banku i złożyć wniosek o kredyt inwestycyjny. A dzięki pieniądzom uzyskanym z takiego kredytu pomysł może zostać zrealizowany. Do złożonego wniosku, musi być dołączony biznesplan. W nim, właśnie zawarte powinny być wszystkie wyliczenia i kalkulacje dotyczące zamiarów przedsiębiorstwa. Jeśli wszystkie dokumenty zyskają akceptacje banku, wtedy firma uzyskuje pieniądze na poszerzenie działalności i inwestycja może zostać rozpoczęta. Najczęściej pieniądze wypłacane są w transzach, które są przeznaczone na poszczególne etapy. Po wydaniu pieniędzy, bank kontroluje czy zostały one wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i ewentualnie wypłaca kolejne transze na dalsze jej etapy.

About the author:

Related posts