18

Friday, June

Prawo i Podatki

Prawnik rozwody Wrocław
 /  / Prawnik rozwody Wrocław
Prawnik rozwody Wrocław

Prawnik rozwody Wrocław

Sprawa rozwodowa należy do delikatnych zagadnień, wiąże się często z przeżywaniem silnych emocji. Rozstanie po wielu latach małżeństwa jest dla niektórych osób traumatycznym przeżyciem i konieczne jest wsparcie ze strony profesjonalisty, takiego jak prawnik rozwody Wrocław. Podczas pierwszej rozmowy klient otrzymuje informacje, o przebiegu rozprawy sądowej, ewentualnych pytaniach i szybkości rozwiązania małżeństwa. Podczas rozwodu małżonkowie nie zawsze dochodzą do porozumienia i jedno z nich występuje o rozwód z orzekaniem o winie strony przeciwnej. Taka sprawa toczy się czasami długo, ponieważ trzeba udowodnić winę małżonkowi, kolejni świadkowie przedstawiani przez strony, składają zeznania a sędzia analizuje zebrane dowody w sprawie. Jeżeli strony nie osiągają porozumienia odnośnie podziału majątku, sąd będzie musiał rozstrzygnąć to za nich. Wsparcie ze strony prawnika, odpieranie zarzutów skierowanych do klienta jest bardzo cenną pomocą, gromadzenie dowodów i przedstawianie na rozprawie sądowej, bardzo pomaga klientowi w rozstrzygnięciu sprawy na jego korzyść.

About the author:

Related posts