18

Friday, June

Prawo i Podatki

Prawo gospodarcze Warszawa
 /  / Prawo gospodarcze Warszawa
Prawo gospodarcze Warszawa

Prawo gospodarcze Warszawa

PRAWO GOSPODARCZE

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, czym jest prawo gospodarcze?
Pod tym pojęciem należy rozumieć, iż jest to zbiór norm prawnych, które obowiązują w danym państwie. Jest to także stosunek pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi.
Prawo gospodarcze podzielić możemy na dwa typy: publiczne i prywatne.
Publiczne prawo definiuje się jako interwencje państwa i prawa w gospodarkę kraju. Są to stosunki między państwem, a przedsiębiorstwami.
Natomiast prywatne prawo możemy zdefiniować jako regulacje stosunków pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Tym prawem obejmowane są przeważnie: funkcjonowanie spółek, prawo papierów wartościowych, czynności handlowych, czy też wszelkie kwestie dotyczące upadłości.
Prawo gospodarcze posiada różne zasady, między innymi takie jak: ochrona własności, praworządność, ograniczona ingerencja państwa w gospodarkę, wolność gospodarczą, czy też zasadę 3D ( decentralizacja, demonopolizacja, deregulacja ).
Jeśli już mniej więcej wytłumaczyłam co to jest, warto zobaczyć jak wygląda sytuacja u nas w stolicy. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę ” Prawo gospodarcze Warszawa ” i będziemy mieli jak na tacy, co się u nas dzieje.

About the author:

Related posts