18

Friday, June

Prawo i Podatki

Przestępczość zorganizowana w Republice Czeskiej
 /  / Przestępczość zorganizowana w Republice Czeskiej
Przestępczość zorganizowana w Republice Czeskiej

Przestępczość zorganizowana w Republice Czeskiej

Przestępczość zorganizowana w Republice Czeskiej

Organizacje przestępcze działające na terenie Republiki Czeskiej mają zwykle powiązania w innych krajach a ich działalność bazuje na trendach międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Grupy z krajów dawnego Związku Radzieckiego (w szczególności rosyjskie, ukraińskie, ormiańskie, gruzińskie, czeczeńskie, dagestańskie) są zakorzenione od wielu lat w Czechach. Poza nimi główne zagrożenie stwarzają także grupy wywodzące się z Półwyspu Bałkańskiego (głównie Albańczycy oraz Bułgarzy) oraz z Azji (Wietnamczycy i Chińczycy).[1]

Wzrost zagrożenia ze strony międzynarodowych grup przestępczych w Czechach był widoczny już w latach 90-tych ubiegłego wieku, na co zwracał uwagę m.in. Martin Cejp. W oparciu o prowadzone badania autor ten wskazywał, że wyraźną w Czechach tendencją jest umiędzynaradawianie się struktur przestępczych. Wśród wszystkich działających w tym kraju grup przestępczych w 1996 roku 20% stanowiły grupy międzynarodowe (złożone wyłącznie z cudzoziemców), 27% grupy mieszane z przewagą cudzoziemców, 24% grupy mieszane z przewagą Czechów a 33% grupy złożone wyłącznie z Czechów. Trzy lata później stosunek ten wyglądał już zupełnie inaczej, i – jak wynika z danych podawanych przez Martina Cejpa – 31% stanowiły grupy złożone wyłącznie z cudzoziemców, 29% mieszane z przewagą cudzoziemców, oraz odpowiednio po 20% grupy mieszane z przewagą Czechów oraz grupy całkowicie czeskie.[2]

Działające na terenie Czeskiej Republiki organizacje przestępcze opierają się na narodowych i etnicznych regułach, forma każdej z nich różni się pod względem liczby członków, hierarchii, sfery interesów a także metod prowadzenia działalności przestępczej.[3]

Według szacunków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej na terenie tego kraju działa do 100 grup przestępczych (raport za 2006 rok wspomina już tylko o 50 – 70 grupach) skupiających łącznie około 2 tysięcy członków.[4] Według szacunków reprezentacja narodowa w grupach międzynarodowych wygląda następująco: 35% grupy rosyjskojęzyczne, 25% grupy bałkańskie, w tym także grupy z byłej Jugosławii oraz Włoch, 25% grupy azjatyckie, 15% pozostałe.[5]

Najbardziej rozpowszechnionymi formami przestępczości zorganizowanej w Czechach są: produkcja i nielegalny handel narkotykami, organizowanie prostytucji, handel ludźmi, organizowanie nielegalnej migracji, pranie pieniędzy, wymuszenia i ściąganie haraczy, korupcja, fałszerstwa, międzynarodowy przemyt broni i amunicji, zorganizowane kradzieże samochodów, oszustwa bankowe oraz rozboje.[6]

HANDEL LUDŹMI

Republika Czeska jest zarówno krajem pochodzenia, tranzytu, jak i przeznaczenia, zwłaszcza dla kobiet pochodzących z byłego Związku Radzieckiego. Głównymi krajami przeznaczenia ofiar handlu ludźmi – kobiet pochodzących z Czech są Niemcy, Austria a w dalszej kolejności Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia, Szwajcaria, Belgia i USA.

Jeżeli chodzi o ofiary handlu ludźmi wykorzystywane w seksbiznesie na terenie Czech, to pochodzą one zdaniem ekspertów najczęściej z Ukrainy oraz pozostałych państw byłego ZSRR, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, zdarzają się także kobiety z Wietnamu, Filipin, Tajlandii oraz terenów byłej Jugosławii.

W proceder handlu ludźmi zaangażowane są grupy przestępcze. Aktualnie przeważają grupy, w których w organizowanie handlu ludźmi pochodzącymi z Czeskiej Republiki oprócz Czechów zaangażowani są także obywatele obcych państw; wśród nich głównie Rosjanie, Ukraińcy, Czeczeni, Dagestańczycy, Mołdawianie, Niemcy, Szwajcarzy, Włosi, Austriacy, Słowacy, Bułgarzy, Rumuni, jak również Wietnamczycy, kosowscy Albańczycy, Serbowie i Chorwaci. Grupy te liczą przeważnie od 6 do 10 osób, czasem zdarzają się także liczniejsze, w których działa do 20 osób.

Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej handel ludźmi w celu seksualnego wykorzystania i zorganizowanej prostytucji organizowany jest głównie przez grupy rosyjskojęzyczne i bułgarskie, które działają praktycznie na całym terytorium Czech, aczkolwiek ze szczególnym nasileniem w zachodnich i północnych Czechach (w pobliżu granicy z Niemcami), w Południowych Morawach (blisko granicy z Austrią) oraz w Pradze.

Zwiększona aktywność grup przestępczych działających w seksbiznesie w obszarach przygranicznych związana jest ze zjawiskiem tzw. turystyki seksualnej. Jej rozwój spowodowany jest w szczególności tym, że ceny usług seksualnych świadczonych przez prostytutki w Czechach są kilkakrotnie niższe od cen usług prostytutek pracujących na terenie Niemiec i Austrii. W całym obszarze przygranicznym, zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach oferowane są usługi seksualne, z których korzystają tysiące przyjezdnych klientów.

Problem handlu ludźmi oraz przymusowej prostytucji dotyczy w Czechach coraz częściej także dzieci. Ze względu na problem handlu dziećmi czeska policja skoncentrowała się na ujawnianiu przypadków prostytucji dziecięcej w tym kraju.

PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA

Pomimo obserwowanego w ostatnich latach spadku liczby przestępstw narkotykowych w Republice Czeskiej, nadal występuje w tym kraju wiele niepokojących zjawisk związanych z narkomanią i towarzyszącą jej przestępczością. Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza to, iż Czechy są w Europie głównym producentem metamfetaminy (nazwa lokalna to pervitin), jednej z najgroźniejszych substancji psychoaktywych. Większość produkowanej w tym kraju metamfetaminy przeznaczona jest na rynek lokalny, chociaż pewne jej ilości przemycane są także do Niemiec, Austrii i Słowacji.

About the author:

Related posts