25

Sunday, July

Prawo i Podatki

Usługi komornicze Opole
 /  / Usługi komornicze Opole
Usługi komornicze Opole

Usługi komornicze Opole

Usługi komornicze dla Opola

Wizyty komorników z pewnością nie są zaliczane do najprzyjemniejszych i dlatego też każdy dłużnik, któremu one grożą chce ich za wszelką cenę uniknąć. Usługi komornicze Opole mają miejsce w momencie, gdy dana osoba nie spłaca swoich zobowiązań oraz długów. W sytuacji, gdy wierzyciel nie jest w stanie samodzielnie odzyskać swoich pieniędzy, może się zdecydować na zgłoszenie sprawy do sądu. Sąd wydaje na podstawie wniosku, czy osobę zalegającą z płatnościami można uznać za dłużnika. W tym momencie mowa jest o procedurze nadawania tytułu egzekucyjnego. Jeżeli tytuł ten będzie nosić miano klauzuli wykonalności, będzie to podstawa do wszczęcia egzekucji przeciwko dłużnikowi. Oznacza to, że do akcji wkracza komornik, które zadaniem jest odzyskanie pieniędzy dla wierzyciela. Oczywiście, za swoją pracę pobiera on wynagrodzenie oraz różnego rodzaju opłaty. Na szczęście, większość z nich w ostatecznym rozrachunku przerzucana jest na dłużnika. Wierzyciel jest nimi obciążony w minimalnym stopniu lub może ich uniknąć całkowicie.

About the author:

Related posts