15

Thursday, April

Przestępczość zorganizowana i transgraniczna - definicja

Windykacja polubowna
Windykacja polubowna

Windykacja polubowna

Osoba, która popadła w długi ma kilka możliwych rozwiązań sytuacji, w której się znalazła. Tylko jedno rozwiązanie jest jednak rozwiązaniem rozsądnym. Zamiast kombinować, w jaki sposób poradzić sobie z wierzycielem lub chować głowę w piasek, należy zdecydować się na porozmawianie z właścicielem zadłużenia o możliwych warunkach spłaty należności.

Windykacja polubowna jest sposobem, na drodze którego obie strony sprawy zyskują najwięcej. Dłużnik uzyskuje optymalne warunki spłaty zadłużenia, na które może sobie pozwolić, wierzyciel zaś unika konieczności kierowania sprawy do sądu, co wiąże się z dodatkowym wydłużeniem procesu windykacji.

Z jakiegoś jednak powodu wielu zadłużonych Polaków wciąż unika polubownej spłaty należności. Świadomość ekonomiczna w naszym kraju jest bowiem jeszcze na niezbyt wysokim poziomie. Właśnie dlatego skuteczne odzyskanie pieniędzy należy powierzyć specjalistom w dziedzinie windykacji polubownej. To właśnie oni potrafią sprawić, że wyjście z sytuacji jest najbardziej opłacalne dla wszystkich.

About the author:

Related posts